دریافت(بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا)

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات301حجم0/224 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات چكیده: هدف اصلی نگارنده بررسی خداشناسی سعدی با تكیه بر صفات باری تعالی بوده است.بخش اول شامل چكیده و بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا|42042580|cxe|خداشناسی سعدی,خداشناسی در آثار سعدی,صفات خدا در بوستان و گلستان,خداشناسی سعدی با تكیه بر صفات الهی,خداشناسی در گلستان و بوستان,بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات,دانلود پایان نامه ارشد ادبیات
هم اکنون فایل با موضوع بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات301حجم0/224 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات چكیده: هدف اصلی نگارنده بررسی خداشناسی سعدی با تكیه بر صفات باری تعالی بوده است.بخش اول شامل چكیده و پیش گفتار و مقدمه می‌باشد.در بخش دوم، زندگی شیخ اجل سعدی بیان گردیده و در معرفی اجمالی او، اعم از تاریخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاریخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است. بخش سوم به تبیین ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی دوران سعدی پرداخته است.در بخش چهارم خاستگاه فكری او مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق ریشه‌های فكر و اندیشة او و آبشخور باورهایش معلوم گردد. از این رو به بررسی شباهت‌های سعدی با شهاب الدین ابوحفص سهروردی ،ابوالفرج بن جوزی، محمد و احمد غزالی همت گماشته شده است. در بخش پنجم با طرح این فرضیه كه سعدی عارف است یا سخنوری متشرع، با بیان مضامین عرفانی و بیانات شرعی او، به فرضیه مورد نظر پاسخ داده شده است و در این حین با نگرش و تأمل در دو كتاب مشهور و معروف او «گلستان و بوستان» به آنچه تصدیق تشرع و عرفان اوست اشاره و نتیجه گیری شده است.بخش ششم اختصاص به اصلی پایان نامه یعنی صفات و اسمای باری تعالی در دو اثر مذکور داشته و هر یك را به ترتیب الفبایی و به صورت مستقل با استناد به نوشته­ها و سروده­های شیخ آورده شده است.در بخش هفتم صفتهایی را كه سعدی به ندرت از آنها استفاده كرده است به ترتیب الفبا یاد کرده است.در بخش هشتم با بررسی اوصاف جمالی وجلالی به فرضیه های اصلی رساله پاسخ داده و نتیجه كلی پژوهش بازگو شده است. کلمات کلیدی:خداشناسی سعدیخداشناسی در آثار سعدیصفات خدا در بوستان و گلستان مقدمه:سعدی در تاریخ ادب فارسی شاعری بزرگ و نویسنده ای توانا وادیبی فرزانه شناخته شده است. بیت های بلندی كه وی به صورت غزل، قصیده ، رباعی و ترجیع بند سروده از یك سو و دو كتاب مشهور او – بوستان و گلستان- از سوی دیگر دلیل آشکاری بر فسحت میدان ادب و ابداع در تعبیر، در آثار اوست.بازنگری شعر و اندیشه های والای سعدی در هر عصر و زمان و گلگشت در بوستان و گلستان وی كه، مشحون از عطر گل های فرهنگ اسلامی است، آدمی را به كمال انسانی و معنوی رهنمون می‌سازد.آثار سعدی بازگوی تلاش او برای بیان معرفت خداست. در مجموعه او، همه پدیده ها هدفمند است،تا انسان را از معرفت غریزی به معرفت ربانی فرصت عروج بخشد. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتری ست معرفت كردگار«كلیات، ص 509» «تسبیح كائنات، آمد و شد خورشید و ماه و پویائی و كارگری و رسالت باد و ابر و باران، شكوه كوهساران و دریاها، درختان، مرغان نغمه خوان، گیاهان و میوه های الوان، مراحل تكوین جنین ، یادكرد صفات جلال و جمال الهی و ده ها موضوع دیگر، آرمان شعری سعدی را در شناخت خداوند تشكیل می دهد.» ( )شیخ اجل، اشعار بلندی را در توحید سروده است كه به صفات الهی چه جمالی و چه جلالی اشاره دارد و او را به داشتن علم و قدرت و لطف و كبریا ... توصیف می كند و ذات پاكش را از هر شائبه ای منزه می شناسند. فهرستبخش اول:کلیاتچكیده: 4پیش گفتار 5پیشینه تحقیق : 5مساله تحقیق : 5روند پژوهش : 5مقدمه: 6 بخش دوم:زندگی سعدی 8زندگی سعدی: 9پینوشت: 19 بخش سوم:ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدی 23ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران «سعدی»: 24جنگ اول صلیب: 262-الف) هجوم مغولان: 40ب: اوضاع اجتماعی: 44ج: اوضاع ادبی: 47پی نوشت: 49 بخش چهارم:خاستگاه فکری سعدیخاستگاه فکری سعدی: 55شهاب الدین ابوحفص سهروردی: 55ابوالفرج بن جوزی: 56«ابوحامد امام محمد غزالی توسی»: 56احمد غزالی: 58تأثیر شهاب الدین ابو حفص سهروردی بر سعدی: 58تأثیر ابن جوزی بر سعدی: 66نمونه های شباهت گلستان و بوستان، با کیمیای سعادت: (50) 67تأثیر احمد غزالی بر سعدی: 71گلستان و سوانح: 72بوستان و سوانح: 78پینوشت: 82 بخش پنجم:سعدی عارف یا متشرع؟سعدی عارف یا متشرع؟ 87سعدی متشرع: 92معاد و قیامت: 101در بیان ترس از خدا و دوری از گناه: 116نمونه هایی در تحذیر از قیامت: 120پینوشت: 122 بخش 7 و 8 و 9:بررسی صفتهای الهی در آثار سعدی 126بررسی صفتهای الهی 127پینوشت: 130صفت «بخشنده» 131پینوشت: 135صفت «تواب» 136پینوشت: 145صفت «جبار» 146پینوشت: 147صفت «جهان آفرین» 148پینوشت: 149صفت «حق»: 150پینوشت: 152صفت «خالق»: 153پینوشت: 158صفت «داور»: 160پینوشت: 164صفت «دستگیر» 165پینوشت: 167صفت «دوست» 168پینوشت: 170صفت «رحمت» 171پینوشت: 174صفت ‍»رزاق»: 175پینوشت: 179صفت «سبحان» 180پینوشت: 181صفت «ستار» 182پینوشت: 184صفت «عالم الغیب» 185پینوشت: 187پینوشت: 192صفت «علیم» 193پینوشت: 195صفت «غنی» 196پینوشت: 198صفت «فضل» 199پینوشت: 200صفت «قادر» 201پینوشت: 203صفت «قدیم» 204پینوشت: 205صفت «قهار» 206پینوشت: 208صفت «کبریاء» 209پینوشت: 211«صفت کریم» 212پینوشت: 217صفت«لطیف» 218پینوشت: 220صفت «مالک» 221پینوشت: 223صفت «مجیب» 224پینوشت: 228صفت «مستعان» 229پینوشت: 231صفت «واحد» 232پینوشت: 234صفت «وصف ناشدنی» 235پینوشت: 237صفت «وهاب» 238« پینوشت» 261صفاتی دیگر 271صفاتی دیگر 281نتایج کلی پژوهش 290فهرست منابع و ماخذ: 295فهرست اعلام 299
"

مطالب دیگر:
📒تحقیق در مورد شناخت و تحليل عرف هاي مطبوعاتي از طريق گفت و گو 📒تحقیق در مورد شهر سوخته 📒تحقیق در مورد شهراصفهان 📒تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهرتغييرشكل يك مكان مدني 16 ص 📒تحقیق در مورد شوت سه گام 📒تحقیق در مورد شيراز زبان تخصصي 📒تحقیق در مورد شیمی سبز چیست 📒تحقیق در مورد شوينده‌ها و محيط زيست 12 ص 📒تحقیق در مورد ترتيب نزول سوره هاي قرآن 📒تحقیق در مورد شیمی کوانتومی 📒تحقیق در مورد ترتیب نماز 📒تحقیق در مورد صبر 📒تحقیق در مورد ترجمه ( جانوران زیان آور در کشاورزی ) 📒تحقیق در مورد ترس 17 ص 📒تحقیق در مورد صلح حديبية 12 ص 📒تحقیق در مورد تركيبات عالي 📒تحقیق در مورد صنایع خراسان 12ص 📒تحقیق در مورد ترمزهاي ABS 📒تحقیق در مورد ضرورت تبیین تعلیم و تربیت اسلامی 📒تحقیق در مورد ترمزهاي چندكاناله و ضدبلوكه ABS 📒تحقیق در مورد ترموديناميكك 8 ص 📒تحقیق در مورد ترکیبات شیمیایی 📒تحقیق در مورد طراحي و تناسب نرمال تركيبات بتن 9 ص 📒تحقیق در مورد طیف 7 ص 📒تحقیق در مورد تست ذرات مغناطيسي